ต้อนรับ
  • ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์
  • บริษัท เอส.ดี.วาย. ชัยศิริ 168 จำกัด
  • ตั้งอยู่ที่
  • เลขที่ 14/11 หมู่ 11
  • ตำบลคลองหนึ่ง
  • อำเภอคลองหลวง
  • จังหวัดประทุมธานี
  • 12120

เครื่องตั้งศูนย์

เครื่องตั้งศูนย์ ประกอบด้วย 2 แบบ คือ 1. เครื่องตั้งศูนย์ แบบ CCD 4 กล้อง 8 เซนเซอร์ และ 2.เครื่องตั้งศูนย์แบบ 3 มิติ (3D)
เครื่องตั้งศูนย์ แบบ CCD 4 กล้อง 8 เซนเซอร์
ใช้การวัดและหาค่าจากกล้อง 4 ตัวที่ติดที่ล้อรถเชื่อมสัญญาณรับส่งระหว่างกล้องกับเซิฟเวอร์ด้วยตัวส่งสัญญาณบลูทูธ ไม่มีสายทำให้ง่ายและไม่วุ่นวาย มีคำสั่งเมนูเป็นภาษาไทยสามารถแยกตั้งอิสระเฉพาะล้อหน้า ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยระบบปฏิบัติการ ง่ายต่อการบำรุงรักษา รูป เครื่องตั้งศูนย์แบบ CCD รุ่น M-L-Y908X

รูป เครื่องตั้งศูนย์แบบ CCD รุ่น M-L-Y908X

รหัสสินค้า D0104
สินค้า/รุ่น เครื่องตั้งศูนย์แบบ CCD รุ่น M-L-Y908X
รายการตรวจวัด ค่าความละเอียด ขอบข่ายการตรวจวัด ผลรวม
มุมโทรวม ±2' ±40 ±200
มุมโทหน้า ±1' ±20 ±100
มุมแคมเบอร์ ±1' ±40 ±100
มุมคาสเตอร์ ±3' ±180 ±220
มุมไซ/คิงพิน(Sai/KPI) ±3' ±180 ±220
มุมดอย(Set Back) ±1' ±20 ±100
มุมผลัก(Thrust Angle) ±1' ±20 ±100
ค่าชดเชยเพลา(TrackWidth) ±2' ±40 ±200
ค่าชดเชยล้อ(Wheel Base) ±2' ±40 ±200
จุดเด่น

สามารถแยกตั้งเฉพาะล้อหน้าได้

ขากล้องสามารถจับกระทะขนาด 24 นิ้ว

คำสั่งไม่ซับซ้อน รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน

เครื่องตั้งศูนย์แบบ3 มิติ รุ่น KWA-300
รูป เครื่องตั้งศูนย์แบบ3 มิติ รุ่น KWA-300

รูป เครื่องตั้งศูนย์แบบ3 มิติ รุ่น KWA-300

รหัสสินค้า D0106
สินค้า/รุ่น เครื่องตั้งศูนย์แบบ3 มิติ รุ่น KWA-300
ความละเอียดการแสดงผล 1'/0.010/0.01mm
มุมแคมเบอร์(Camber) ±2' ±100
มุมคาสเตอร์(Caster) ±6' ±200
มุมไซ/คิงพิน(Sai/Kingpin) ±6' ±200
มุมโท(Toe) ±2' ±200
มุมดอย(Set Back Angel) ±2' ±50
มุมผลัก(Thrust Angle) ±2' ±50
ค่าชดเชยเพลา(Track Width) ±2mm 3300mm
ค่าชดเชยล้อ(Wheel Base) ±2mm 1800mm